Make your own free website on Tripod.com

 

      

 อาหารไก่ชน  แชมป์

 

 

 

 

 

 

 

 

     ซีเอ็ม 01

อาหารไก่ชนแรกเกิด ถึง อายุ  16  สัปดาห์

เปลี่ยนชื่อจาก  แชมป์ 01  เป็น  ซีเอ็ม 01

ช่วยให้ลูกไก่ แข็งแรง โตไว อัตราเลี้ยงรอดสูงโครง

     สร้างสมดุลย์

ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 02 43 0211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชมป์  03

สูตรสมดุลย์สำหรับ ไก่อายุ  16  สัปดาห์ขึ้นไป

     หรือให้ กิน  2  เดือนก่อนชน

สร้างกล้ามเนื้อ รีดไขมัน กระดูกขาแข็งแรง ขน

     สวย

อาหารสุกทุกเม็ด ช่วยให้การย่อย การดูดซึมสาร

     อาหารและระบบเลือดหมุนเวียนดีขึ้น ไขมันต่ำ

     เก็บได้นาน

    

ให้แทนข้าวเปลือกวันละ100 กรัม  แบ่งให้กิน

     เช้า - เย็น

ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 02 40 0265

 

 

 

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท  ซีเอ็ม  โภคภัณฑ์  จำกัด

--------------------------------------------------

76/76 หมู่ 1  ต.ลำผักกูด  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  โทร. (02) 957406, 9573267 แฟกซ์. (02) 9574067

 ซีเอ็ม 04

สูตรสมดุลย์เหมาะสำหรับ ไก่ชนอายุ  25  สัปดาห์

     ขึ้นไปหรือให้ กิน  2  เดือนก่อนชน

ไก่ชนจะมีพละกำลังดี เหนื่อยช้า ยืนระยะการขนได้

     นาน

ผสมกับข้าวเปลือกวันละ 50 กรัมแบ่งให้กินเช้า-เย็น

     หรือใช้แทนข้าวเปลือก 100%  โดยให้กินวันละ

     100 กรัม แบ่งให้กินเช้า- เย็น

ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 02 43 0212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดโลกไก่ชน

ดวงเซียน

สายพันธ์ไก่ชน

อาหารไก่ชน

ยาสำหรับไก่ชน

หมอไก่ชน

เทคนิคการเปรียบไก่ในด้านรูปร่าง

เทคนิคการเปรียบไก่ในด้านอายุ

โจ๊ก..ไก่

ไก่ไซ่ง่อน

ราชไก่ชน

1