Make your own free website on Tripod.com

หมอไก่ชน

โรงที่เกิดขึ้นบ่อยในฤดูหนาว โรคหวัดธรรมดาน้ำมูกใส โรคหวัดติดเชื้อ  หูอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ  โรคปอดบวม โรคนิวคลาสเซิล

 

การป้องกัน

    1. ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล

    2. ให้วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ

    3. ให้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์

    4. ป้องกันลมโกรกและให้ความอบอุ่น

    5. ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ

    6. การป้องกันพิเศษสำหรับไก่กำลังเลี้ยงชน

 

 

::เซียนไก่ชน::   ::โจ๊กไก่::  ::เทคนิคการเปรียบไก่ในด้านรูปร่าง::   ::เทคนิคการเปรียบไก่ในด้านอายุ::  ::อาหารสำหรับไก่ชน::

::เปิดโลกไก่ชน::   ::ราชาไก่ชน::    ::ไก่ดังวันนี้::    ::ยาสำหรับไก่ชน::    ::สายพันธุ์ไก่ชน::   ::ดวงเซียน::   ::ไก่ไซ่ง่อน::

 

1